کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: فولاد مبارکه از ابتدای راه اندازی در مسیر پژوهش و توسعه گام برداشته است.

«حجت الله فرزانی» در گفت و گو با ایراسین با اشاره به اینکه مسیر استان اصفهان به سمت فناوری و علم در حال حرکت است، گفت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری هدف پژوهش رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری و حل مسائل کنونی و آینده کشور است و همین چراغ راه توسعه و تحقیق در صنایع بزرگ استان اصفهان شده است.

وی افزود: شرکت فولاد مبارکه از ابتدای راه اندازی فعالیت های پژوهشی خود را آغاز کرد و واحد تحقیق و توسعه را با انجام بیش از هزار و ۲۰۰ پروژه تحقیقاتی رسالت خود را در زمینه انجام تحقیقات کاربردی و مساله محور انجام داده است و بهبودهای بزرگی را از جنس نوآوری و تعالی عملیات به سرانجام رسانده است.

رویکردی نوآورانه و تجاری سازی فناوری در فولاد مبارکه

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه فولاد مبارکه از سال ۱۳۹۶ با بازنگری سند راهبردی تحقیق و توسعه به سمت رویکردی نوآوری باز و تجاری سازی فناوری حرکت کرده است، تصریح کرد: با الهام از استراتژی های جدید شرکت در زمینه کسب دانش فنی و توسعه فناوری فولاد در کشور، نوآوری اساسی و رادیکالی آغاز کرده است و با تاسیس مرکز نوآوری و توسعه فناوری گروه فولاد مبارکه در حال برداشتن گام های موثری در این مسیر است.

وی اضافه کرد: با توجه به توسعه پروژه های تحقیقاتی علاوه بر مساله محور به ایده محور و آینده محور و افزایش نیازهای تحقیقاتی و دانش روز، توسعه اکوسیستم نوآوری شرکت و توسعه ارتباطات خود با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت باز توسعه داده است و هم اکنون با بیش از ۱۳۰ مرکز تحقیقاتی ارتباط و مراودات تحقیقاتی مستمر دارد.

۱۱۴ طرح تحقیقاتی فولاد مبارکه و همکاری با دانشگاه های مادر

فرزانی مهمترین دستاوردهای پژوهشی شرکت فولاد مبارکه را برشمرد و گفت: تعداد طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته موفق در هر سال بالغ بر ۴۰ طرح تحقیقاتی است و تعداد طرح های تحقیقاتی ابلاغ شده در هر سال به طور میانگین ۴۵ طرح است. با افزایش مستمر کیفیت پروژه های تحقیقاتی تعداد ۱۱۴ طرح تحقیقاتی در دست انجام دارد.

وی با اشاره به  تحقیق و توسعه شرکت فولاد مبارکه با ۳۳ دانشگاه برتر کشور تصریح کرد: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان به همراه دیگر دانشگاه های برجسته کشور پژوهش های علمی ارزنده ای را با شرکت فولاد مبارکه انجام می دهند.