مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از جذب ۴۲ هزار و ۲۰۱ مشترک جدید گاز طبیعی طی نه ماهه سالجاری در استان خبر داد.

به گزارش  روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان ، سید مصطفی علوی، با بیان اینکه طی نه ماهه امسال بیش از ۴۲هزار مشترک جدید گاز طبیعی به مشترکین استان اضافه شده، عنوان کرد: اشتراک پذیری های صورت گرفته در بخش های مختلف اعم از؛ خانگی، تجاری و عمومی بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: اشتراک پذیری جدیدی که در سالجاری انجام شده بیش از ۳۷ هزار و ۸۲۸ مورد خانگی، ۷۴۳ مورد صنعتی و ۳هزار و ۶۳۴ مورد نیز مربوط به بخش عمومی است.
مهندس علوی، ضریب نفود گاز طبیعی در استان اصفهان را در حوزه شهری ۱۰۰ درصد و در حوزه روستایی ۹۹.۰۸ درصد بیان کرد و افزود: استان اصفهان شامل ۱۱۰شهر است که تمامی شهرها و تعداد ۱۰۶۰ روستا از نعمت گاز برخوردار شده اند.
وی، در ادامه گفت: با توجه به افزایش تعداد مشترکین و برخورداری جمعیت بالای استان از نعمت گاز طبیعی لازم است تا همه مشترکین عزیز نسبت به رعایت مصرف منطقی، همکاری لازم را با این شرکت داشته تا تداوم استفاده از گاز در تمامی بخش ها فراهم گردد.
مهندس علوی، منظور از مصرف منطقی و بهینه گاز طبیعی را استفاده بجا و مناسب از گاز دانست و افزود: در صورت عدم حضور در منزل، وسیله گرمایشی راخاموش کنیم، یا در ادارات؛ در پایان ساعت کاری و روزهای تعطیل، نسبت به خاموش کردن سیستم های گرمایشی اقدام شود.