مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر، افزود: تعمیرات اساسی (اورهال) گرمکن (هیتر) ایستگاه های تقلیل فشار استان اصفهان به عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه همه ساله در ماه های گرم که مصرف گاز خانگی استان پایین می باشد، مطابق با برنامه زمان بندی تنظیم شده انجام می گردد تا در صورت وجود مشکل در این تأسیسات که نقش اساسی در توزیع گاز پایدار در شبکه های گازرسانی به عهده دارند، مرتفع شود.

سیدمصطفی علوی، با اشاره به اینکه تعداد 190 دستگاه هیتر مربوط به ایستگاه های تقلیل فشارگاز در سطح استان وجود دارد که برای پیشگیری از یخ زدگی گاز در فصل سرد مورد استفاده قرار می گیرند، گفت: ماه های گرم سال فرصت مغتنمی است برای برنامه ریزی تعمیرات، سرویس دهی لازم و اورهال مربوط به ایستگاه های تقلیل فشار گاز که در پیمان جاری، برنامه ریزی انجام اورهال 67 هیتر در دست اقدام می باشد.

همچنین جهت حصول اطمینان از کارکرد مطمئن گرمکن ها، برنامه ممیزی از تجهیزات ابزار دقیق نصب شده بر روی 190 هیتر، از پانزدهم تیر ماه شروع و به همت کارکنان خدمات فنی و فروش عمده و بهره برداری تا انتهای شهریور ماه به پایان می رسد.

وی، بیان داشت: در حدود 200 نفر از کارکنان در عملیات راه اندازی سالیانه هیتر در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز، مشارکت فعال داشته که آموزش های مورد نیاز پرسنل مذکور جهت بررسی صحت و سلامت هیترها به صورت کارگاهی و با مشارکت واحد خدمات فنی و فروش عمده و آموزش، توسط کارشناسان متخصص، به آنها ارائه  می گردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تصریح کرد: کارکرد هیترها به دمای محیط وابسته و در صورت بروز دمای پایین، هیترها فعال می شوند. در استان اصفهان عمده گرمکن ها از آبان ماه در سرویس قرار گرفته و در اردیبهشت ماه از سرویس خارج می شوند.