معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان گفت: دادگستری استان اصفهان در بیست وچهارمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان موفق به کسب رتبه برتر شد.

سیدرضا سجودی معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان ضمن اعلام این خبر گفت: با عنایت به اقدامات و تلاش های صورت پذیرفته در راستای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سال ۱۳۹۹، دادگستری استان اصفهان در بیست و چهادمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان، به عنوان دستگاه برتراستانی انتخاب شد.

وی افزود: در این جشنواره دستگاه ها و نهادهای اجرایی و قضایی استان با دسته بندی در پنج ۱-گروه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، ۲-تولیدی و خدماتی، زیربنایی، ۳-توسعه زیرساخت، ۴-سلامت و رفاه اجتماعی و ۵-عمومی قضایی توسط هیات داوران جشنواره مورد ارزیابی قرارگرفته و از میان ۶۵ مرجع شرکت کننده در نهایت ۱۶ دستگاه و نهاد در محورهای مذکور به عنوان مرجع برتر انتخاب شدند.

سجودی ادامه داد: در همین فرایند، دادگستری کل استان به عنوان دستگاه برتر در گروه عمومی قضایی با شاخص توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انتخاب شد.

سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ضمن تبریک کسب این افتخار به رییس کل و همه کارکنان دادگستری کل استان، تداوم توجه و ارتقاء فرهنگ ایثار و شهادت را به عنوان سرلوحه تمامی مأموریت های محوله، ضروری دانست و بیان داشت: ادای حق عظیم شهدا و ایثارگران عزیز در راه خدمت خالصانه و بی منت به مردم و تحقق عدالت به عنوان مأموریت اصلی قوه قضاییه، نهفته و اهتمام به آن، حیات باعزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به دنبال خواهد داشت.