امانی بر انطباق دیدگاه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر نقش کلیدی حمل‌ونقل جاده‌ای در امکان توسعه اقتصادی و کاهش تغییرات آب‌وهوایی را یادآور شد.

داریوش امانی معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در هشتاد و ششمین اجلاس کمیته حمل‌ونقل زمینی که در کمیسیون اقتصادی اجتماعی اروپا در سازمان ملل متحد برگزار شد، بر دیپلماسی توسعه حمل و نقل بین‌المللی و آمادگی تأمین حداکثری دسترسی ترانزیتی کشورهای منطقه، به آب‌های آزاد در چارچوب تعاملی از طریق انواع راهگذرهای عبوری قلمرو ایران تأکید کرد.

وی انطباق دیدگاه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر نقش کلیدی حمل‌ونقل جاده‌ای در امکان توسعه اقتصادی و کاهش تغییرات آب‌وهوایی را یادآور شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد حمل‌ونقل جاده‌ای که باید منجر به ابتکاراتی برای کاهش اثرات منفی شود، افزود: خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای باید رقابتی را برای جامعه با راهکارهای کم هزینه و زودبازده حفظ کند.

امانی با اشاره به تجارب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر اهمیت تسهیل گذرمرزی از منظر کاهش صف‌های طولانی مرزی به‌خاطر رویه‌های ناهماهنگ تأکید کرد و با بهره‌برداری از فرصت این اجلاس، متولیان امور مرزی کشورها را به هماهنگی بیشتر در تسریع عبور مرزی و به‌کارگیری هرچه بیشتر رویه‌های بین‌المللی و استاندارد، کاهش بازرسی‌های فیزیکی و اولویت‌بخشی به حمل یکسره دعوت کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پنل تخصصی حمل‌ونقل پایدار با عنوان چالش‌ها و راهکارها که به میزبانی نمایندگی ترکمنستان در قالب رویدادی در دفتر اروپایی سازمان ملل برگزار شد، چگونگی بهره‌برداری از فرصت این اجلاس در زمینه توسعه مناسبات حمل‌ونقلی در ارتباط با کشورهای خشکی‌بست را مهم برشمرد و افزود: با استفاده از فرصت اجلاس، بر آمادگی تأمین حداکثری دسترسی ترانزیتی کشورهای منطقه به آب‌های آزاد در سطح منطقه در چارچوب تعاملی از طریق انواع راهگذرهای متعدد عبوری از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران، تأکید می‌شود.

بر اساس این گزارش، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست‌های دو جانبه با مدیر کمیته حمل‌ونقل زمینی کمیسیون اقتصادی اجتماعی اروپا در سازمان ملل، سفیر ترکمنستان در دفتر اروپایی سازمان ملل و رئیس نشست جانبی حمل‌ونقل پایدار، مسئول کمیته ایمنی و نیز تنی چند از همتایان از کشورهای مختلف دیدار و گفت و گو کرد.

همچنین در این نشست، راهگذرهای عبوری از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران نویدبخش آینده ترانزیتی بهتر با محوریت چابهار به‌عنوان یکی از ملموس‌ترین راهکارهای منتهی به حمل‌ونقل پایدار در منطقه معرفی شد./مهر