‏۱۳ آذر، سالروز تاسیس شرکت بیمه دانا و روز بیمه گرامی باد