مزرعه آفتابگردان روستای خوزنین

مزرعه آفتابگردان روستای خوزنین

هرساله کشاورزان خوزنینی ده‌ها هکتار از زمین‌های کشاورزی خود را به کشت آفتابگردان اختصاص می‌دهند. این گیاه تا ۳ متر رشد می‌کند، از دانه‌های آن برای روغن کشی و از تخمه‌های آن برای تغذیه استفاده می‌شود. کشاورزان خوزنینی هرساله این محصول را در ابتدای فصل پاییز برداشت می‌کنند.؛
تصاویر: سازه‌های سنگی

تصاویر: سازه‌های سنگی

سازه‌های سنگی توسط عناصری مانند گرما، باد، باران و فرسایش ایجاد می‌شوند. این سازه‌های فوق العاده طبیعی سنگی با استفاده از سخت‌ترین مواد به آرامی طی میلیون‌ها سال ایجاد شده اند. آنچه طبیعت با این ابزار‌ها روی پالت زمین انجام داده است را طی گزارشی مشاهده می‌کنیم.