پرداخت اولین قسط بانک مسکن برای ۸۶۰ واحد اقدام ملی

پرداخت اولین قسط بانک مسکن برای ۸۶۰ واحد اقدام ملی

مدیرعامل بانک مسکن از تشکیل حساب برای ۸۹ هزار و ۲۵ واحد در اقدام ملی مسکن به مبلغ یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان خبر داد و گفت: اولین قسط بانک برای ۸۶۰ واحد اقدام ملی مسکن پرداخت شد. محمود شایان در خصوص اقدامات بانک مسکن برای اجرایی و عملیاتی شدن طرح اقدام ملی مسکن،