توسعه همکاری بانک ملی و  پست  

توسعه همکاری بانک ملی و  پست  

در جلسه مشترک مدیران عامل شرکت ملی پست و بانک ملی ایران در خصوص توسعه همکاریهای دوجانبه بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار که بعد از ظهر امروز در محل ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد رمضانعلی سبحانی فر معاون وزیر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست و محمدرضا حسین زاده