اصلاح و بهبود فضای کسب و کار گام مهمی برای جهش تولید

اصلاح و بهبود فضای کسب و کار گام مهمی برای جهش تولید

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که وظیفه اصلی کارگروه رفع موانع جهش تولید، رفع مشکلات و مسائل اصلی پیش‌روی بخش تولید است، گفت: اصلاح و بهبود فضای کسب و کار گام مهمی برای جهش تولید است.  اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در نخستین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید که به ریاست وی