شنبه و یکشنبه آینده روز پیروزی ملت ایران است

شنبه و یکشنبه آینده روز پیروزی ملت ایران است

رئیس جمهور گفت: شنبه و یکشنبه آینده روز پیروزی ملت ایران و شکست مفتضحانه آمریکاست.  روحانی در ادامه سخنانش در جلسه هیئت دولت به تلاش آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه اشاره کرد و افزود: همه دنیا می‌دانند که مکانیسم ماشه برای کسانی است که عضو برجام هستند و مشارکت دارند نه کسانی که برجام