تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات کارکنان مخابرات

تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات کارکنان مخابرات

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشستی با نمایندگان شرکت خدمات اول و شسکام که دکترصفری ، رییس هیات مدیره نیز حضور داشت با تاکید بر توجه سهامداران و هیات مدیره به مقوله نیروی انسانی شرکت اظهار داشت: به منظور رسیدگی به امور کارکنان و حرکت اساسی در جهت تامین خواسته ها و رفع دغدغه های