اخبار

دانش بنیان ها حلقه مفقوده صنعت خودرو
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح كرد:

دانش بنیان ها حلقه مفقوده صنعت خودرو

دانش بنيان ها مي توانند حلقه وابستگي صنعت خودرو به خارج از كشور را قطع كنند/ شركت هاي دانش بنيان توان و دانش علمي خود را تقويت كنند
تقویت صنعت خودرو با دانش بنیان ها 
عضو اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد:

تقویت صنعت خودرو با دانش بنیان ها 

توليد قطعات "هاي تك" خودرو با تكيه بر توان دانش بنيان ها/ لزوم ايجاد دفاتر مشترك دانش بنيان ها و خودروسازان

فیلم