امیرسعید مالکی، مدیرعامل شرکت تهویه پارس سعید در مراسم معرفی دستگاه‌ ضدعفونی‌کننده محیطی ضد کرونا اظهار کرد:‌ » استاندارد این دستگاه و اثرگذاری آن به اثبات رسیده است. این دستگاه قادر است تمامی باکتری‌ها، ویروس و حتی ریزگردهایی که می‌توانند در افراد حساسیت فردی ایجاد کنند را جذب کند و مسئولانی از جمله معاون وزارت صمت نیز بر اثرگذاری این دستگاه تاکید کرده‌اند.»