شبکه اپراتور همراه اول در روستای ارمک از توابع شهرستان کاشان توسعه یافت.

با توسعه زیرساخت های مخابراتی،شبکه اپراتور همراه اول در روستای ارمک از توابع شهرستان کاشان توسعه یافت.

به دنبال تقاضای ساکنین روستای ارمک از توابع  شهرستان کاشان نصب سایت نسل سوم تلفن همراه (۳G) اپراتور همراه اول در برنامه معاونت سیار مخابرات منطقه اصفهان قرار گرفت  و با پیگیری مستمر مدیریت مخابرات کاشان و مساعدت بی شائبه کارکنان  آن معاونت ،تجهیزات سایت مربوطه نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت .

گفتنی است، با توسعه سایت مذکورکیفیت  شبکه سیار،اینترنت همراه اول و پهنای باند  مورد استفاده بهبود قابل ملاحظه ای یافت و رضایتمندی مشترکین حاصل شد.