با حکم محمد حسین احمدی مقدم رییس سازمان جهانی گردشگری حلال رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال  در حوزه مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی کشور منصوب شد.

در حکم ایشان آمده است:

با عنایت به موافقت هیئت امناء سازمان و با توجه به شایستگی و تجارب و تخصص جنابعالی به موجب این حکم

به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال در حوزه مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی

کشور منصوب می شوید .

11110 485x600 1
انتصاب رحمان سادات نجفی به عنوان مشاور اجرایی و اقتصادی سازمان جهانی گردشگری حلال 2

امید است با تلاش و همت مضاعف در راستای دستیابی به اهداف سازمان با توجهات خداوند باریتعالی در وظایف محوله موفق و موید باشید.

رحمان سادات نجفی که در حال حاضر مدیرعامل جامعه بازاریان کیش است از ۳۱ سال قبل در جزیره کیش سکونت و فعالیت دارد.

وی که از موسسان جامعه بازاریان جزیره کیش است از بدو ورود تا کنون در مراکز تجاری و بازارهای مختلف کیش فعالیت اقتصادی و بازرگانی را تجربه کرده است.

این پیشکسوت و فعال اقتصادی جزیره کیش به پشتوانه تجربیات خود در زمینه بازرگانی، موفق شده فعالیت اقتصادی خود را علاوه برکیش در کشورهای دیگر نیز توسعه دهد.

رحمان سادات نجفی همچنین رییس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد است. این شورا از سال ۹۲ با هدف پیگیری مباحث کلان مناطق آزاد تشکیل شده است.