مدیر دفتر فنی شرکت توزیع برق استان اصفهان از ساخت پکیج اتصالات اندازه گیری و تزریق گاز انواع کلید های هوایی فشار متوسط در این شرکت خبر داد.

مهندس مهدی پیرپیران گفت: استفاده از کلیدهای هوایی فشار متوسط( ریکلوزر و سکسیونر) در سال های اخیر با هدف افزایش قدرت مانور شبکه‌ها و کاهش مدت زمان خاموشی ها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بنابراین نگه داشت این کلیدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: تنوع تولید کنندگان، تنوع محصولات و عدم پیش‌بینی یراق مناسب تزریق و اندازه گیری گاز توسط تولیدکننده در برخی از برندها، تیم رولیاژ شرکت را بر این داشت که با همکاری یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان اقدام به طراحی و ساخت پکیج اتصالات اندازه گیری و تزریق گاز انواع کلیدهای هوایی فشار متوسط نمایند.

پیرپیران خاطرنشان کرد: از مزایای این پکیج قابلیت استفاده برای انواع مختلف کلید سهولت و سرعت در اجرا و عدم وابستگی به خدمات پس از فروش تولید کنندگان خارجی در شرایط تحریم می باشد.