photo ۲۰۲۱ ۰۵ ۰۵ ۰۴ ۳۴ ۴۵

در هنگام شستن حیاط، برای صرفه‌جویی در مصرف آب از جارو استفاده کنیم! 🔹در صورت شستن حیاط با آب به‌جای استفاده از جارو ۳۰۰ لیتر آب معادل ۲۰۰ بطری آب معدنی به هدر می‌رود.   #صرفه_جویی #بحران_آب #مریم_سلیمی