photo ۲۰۲۱ ۰۵ ۰۵ ۰۴ ۳۴ ۴۵

در هنگام شستن حیاط، برای صرفه‌جویی در مصرف آب از جارو استفاده کنیم! 🔹در صورت شستن حیاط با آب به‌جای استفاده از جارو ۳۰۰ لیتر آب معادل ۲۰۰ بطری آب معدنی به هدر می‌رود.   #صرفه_جویی #بحران_آب #مریم_سلیمی

مجوزهای صادره در حوزه تجارت الکترونیک در سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

مجوزهای صادره در حوزه تجارت الکترونیک در سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

اینفوگرافیک 📊 #اینفوصمت 🔹مجوزهای صادره در حوزه تجارت الکترونیک در سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل #مجوز #تجارت_الکترونیک #گواهیامضاالکترونیک #نماد_الکترونیکی #پروانهنرمافزار #جواز #خدماتفنیمهندسی #پروانه_صنفی #تولیدپشتیبانی‌هامانع‌زدایی‌ها