به تازگی فیلم هایی در فضای مجازی منتشر شده که در آن افرادی با حضور در محل تصفیه خانه جنوب اصفهان واقع در خیابان آبشار دوم مدعی فروش و انتقال آب توسط شرکت آب و فاضلاب به صنایع بالادست از جمله  ذوب آهن شده اند.

 در همین خصوص به منظور روشن ساختن اذهان عمومی، چند نکته را به اطلاع شهروندان گرامی و روستائیان محترم می رسانیم: تعدادی از این افراد در حالی که بر روی تاسیسات تصفیه خانه راه می روند مدعی هستند که از این لوله برای انتقال آب به بالادست استفاده می شود در حالی که لوله مورد اشاره در فیلم، مربوط به انتقال هوا به حوضچه های هوادهی تصفیه خانه فاضلاب است که کارشناسان و متخصصان امر با فرایند تصفیه لجن به روش هوازی کاملا آشنا هستند.

پساب تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب، بر اساس استانداردهای زیست محیطی، تصفیه شده و در اختیار شرکت آب منطقه ای قرار می گیرد تا برای آبیاری گیاهان غیرمثمر و فضای سبز شهری و منابع طبیعی استفاده شود و استفاده از آن در بخش کشاورزی و تولید محصولات خوراکی ممنوع است.

فاصله بین تصفیه خانه جنوب اصفهان در خیابان آبشار دوم تا شرکت سهامی ذوب آهن در غرب اصفهان نزدیک به ۸۰ کیلومتر است و با توجه به شیب زمین و توپوگرافی منطقه، اجرای خطوط لوله برای انتقال پساب این تصفیه خانه به بالادست بر فرض عملیاتی بودن، دارای هزینه های بسیاری است و اصلاً صرفه و صلاح اقتصادی و زیست محیطی ندارد ضمن این که حتی قطره ای از پساب تصفیه خانه جنوب اصفهان به هیچ کدام از صنایع منتقل نمی شود.

در پایان از مشترکین محترم درخواست می شود به خبرهای غیر واقعی و فیلم های این چنینی که مورد تایید هیچ کارشناس منصفی نیست اعتماد نکرده و از بازنشر آن که موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم می شود خودداری فرمایند.