اخبار

بازار مسکن روی دور گرانی
در حالیکه معاملات به حدود یک چهارم وضعیت نرمال رسیده اما نرخ ها کاهش نیافت

بازار مسکن روی دور گرانی

بازار مسکن روی دور گرانی
مجلس حامی بخش خصوصی کارا و توسعه گرا است
دکتر اکبری ریيس کمسیون صنایع در بازدید از بزرگترین تجاری ساز کشور و افتتاح خط پگاسوس و رونمایی از کامیونت شیلر هشت تن در قزوین:

مجلس حامی بخش خصوصی کارا و توسعه گرا است

مجلس حامی بخش خصوصی کارا و توسعه گرا است