اخبار

وحشت به وقت تحلیف!
نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض زندانیان آمریکا در آستانه تحلیف بایدن به حالت آماده باش درآمدند

وحشت به وقت تحلیف!

نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض زندانیان آمریکا در آستانه تحلیف بایدن به حالت آماده باش درآمدند
بیش از ۷۵درصد بازار سیگار در اختیار برندهای خارجی
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران اعلام کرد؛

بیش از ۷۵درصد بازار سیگار در اختیار برندهای خارجی

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با اشاره به اینکه بر اساس قانون تجارت خارجی، شرکت‌های خارجی حداکثر می‌توانند ۳۵درصد سهم بازار را داشته باشد، اظهار کرد: این در حالی است که در حال حاضر بر اساس آمار مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، فقط دو شرکت اصلی خارجی تولید سیگار در کشور ۶۵ تا ۷۰درصد بازار

فیلم