سرپرست مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعی از کارکنان این مجموعه یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹،با حضور در پایگاه انتقال خون شهرستان اصفهان با اهدای خون در این اقدام خداپسندانه شرکت کردند.

ناصر مشایخی در این آئین ضمن اهدای گل و قدردانی از کارکنان پایگاه انتقال خون،مشارکت در این طرح خداپسندانه را وظیفه فرد فرد جامعه دانست و گفت:در شرایط کنونی و با توجه به نیاز مبرم به بانک خون و در راستای توسعه مسئولیت های اجتماعی پویش مشارکت سراسری اهدای خون با شعار اهدای خون اهدای زندگی به صورت متمرکز در ادارات مخابرات سراسر استان به اجرا درآمده که امیدواریم مثمر ثمر واقع شود.

گفتنی است کارکنان مخابرات منطقه اصفهان با حضور در این کمپین بر نقش اهداکنندگان در تامین خون کافی و سالم برای بیماران تاکید نمودند.