کد خبر : 25731
تاریخ انتشار : یکشنبه 16 آذر 1399 - 12:20

تورم به قوت غالب ایرانیان رسید

آبخیز نانوایان برای گرانی نان

آبخیز نانوایان برای گرانی نان
آب رفتن چانه‌ها خیز نانوایان برای گرانی نان

اگرچه چند روز قبل محمد علی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد؛ قیمت نان افزایش نیافته است و مردم در صورت مشاهده تخلف در این زمینه با سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات و ۱۲۴ سازمان صنعت و معدن تماس گرفته و مورد گرانفروشی را گزارش کنند.

آخرین نرخ برای سال گذشته است
با وجود این اظهار نظر اما به نظر می رسد؛ این روزها در بازار عرضه نان، زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت این قوت غالب بسیاری از خانواده ها به گوش می رسد و نانوایی ها و به طور کلی تر این صنف، نظر دیگری در زمینه قیمت نان دارند، به طور نمونه اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران معتقد است؛ زمان صدور آخرین نرخ نامه نانوایان به اول مهرماه سال 98 باز می گردد و از آن زمان بهای تمامی اجناس و میزان هزینه ها افزایش زیادی یافته است. وی البته اشاره ای هم به حقوق کارگران و ناهمخوانی آن با خطر فقر اعلام شده دارد، اینکه اکنون خط فقر زیر 10 میلیون تومان بوده و براین اساس با نوسان قیمت ها باید قیمت نان هم بیشتر شود تا بتوان حقوق کارگران در این صنف را نیز افزایش داد.

بهای گندم و آرد تغییر نکرده است
در این خصوص اگرچه بهای بیشتر اجناس در بازار به دلایل متعدد این روزها روند صعودی داشته است و به دغدغه ای برای ایرانیان و سفره های غذایی آنها تبدیل شده است، ولی در مقابل اظهار نظر پابرجا می توان به سخنان یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اشاره کرد وی تاکید دارد؛ دولت به عنوان تأمین کننده گندم که مواد اولیه نان را شامل می شود، هیچ تغییری در بهای گندم و آرد نداده است. با این اوصاف گندم همچنان با قیمت قبلی که رقمی ثابت است در اختیار کارخانه‌ های آرد همچنین نانواخانه‌ ها گذاشته می‌شود. به این ترتیب و با توجه به عدم تغییر در بهای آرد مورد نیاز نانوایان حداقل از این منظر قیمت نان باید همچنان ثابت بماند. اما این ریسمان سر دیگری هم دارد که جدا از بخش مهم دستمزد کارگران و نانواها به مقوله سایر هزینه ها مانند گاز، آب، برق و … گره می خورد و نانوایی‌ها معتقدند این موارد هزینه های زیادی را به آنها  تحمیل می کند، آن هم در شرایطی که قیمت نان افزایش زیادی نداشته است، در حالی که باید بهای آن همخوان با نرخ تورم افزایش یابد.

سنگک 75درصد گران می شود؟
در کنار همه تاکیدات متولیان امر مبنی بر اینکه حداقل نان فعلا گران نمی شود ولی برخی ها از جمله رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران عدد و رقم حدودی که نانوایی ها انتظار دارند بر بهای نان افزوده شود را نیز عنوان کرده، وی این را گفته است که 70 تا 75 درصد باید به قیمت کنونی اضافه شود و برای این اقدام نیز صنف مذکور آنالیزی را انجام داده و این رقم به نوعی کمترین توقعی است که صنف سنگک پزان دارند.

حجم چانه ها آب می رود
ثابت ماندن قیمت نام از زمان ارائه آخرین نرخ نامه به عبارتی اول مهرماه سال گذشته در شرایطی موضوعی است که بسیاری از شاغلان این صنف به آن اشاره داشته و آن را نا عادلانه می دانند که تیرماه امسال حرف و حدیث هایی در زمینه افزایش بهای نان مطرح شد و برخی از مشتریان از بالا رفتن نرخ عرضه نان از یک سو و کوچک شدن حجم چانه ها از سوی دیگر سخن گفتند، که حکایت از برخی از ترفندها برای گران شدن نان داشت. آنچه که اکنون نیز به نوعی پابرجا به آن اشاره کرده است، زیرا که وی اظهار کرده است که اگر بخواهیم نان عادلانه و با وزن گذشته به دست مشتریان برسد باید متناسب با نوسان قیمت ها بهای آن را هم افزایش دهیم.
این در حالی بوده که مشاهدات میدانی خبرنگار ما حکایت از این دارد که به تدریج حجم چانه های نان در حال آب رفتن بوده و برخی از نانوایی ها این روزها  نانی کوچکتر از اندازه قبلی به مشتریان خود عرضه می کنند.

افزایش 40درصدی هزینه‌های پخت نان 
با این وجود اما هنوز نرخ آن افزایش رسمی نیافته است، فقط اندازه نان ها در حال کوچک شدن است، ضمن اینکه متولیان امر از جمله  حشمت الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران همچنان تاکید دارند که قیمت نان تغییری نکرده است، اما نانوایی‌ها از قیمت‌ها بسیار گله مند هستند. البته وی در این خصوص نیم نگاهی هم به دلایل این نارضایتی دارد، اینکه هرچند قیمت آرد تغییری نکرده است، موضوعی که پیش تر نیز مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به آن اشاره داشت، ولی هزینه‌های پخت نان ۴۰ درصد افزایش یافته است اما و در دو سال گذشته هیچ افزایش قیمت نانی اتفاق نیفتاده است. البته در شرایطی عسگری از بازه زمانی دوساله تغییر نکردن قیمتاین قوت غالب ایرانیان سخن می گوید که این رقم مهرماه سال گذشته افزایش یافته، موضوعی که پیش تر نیز پابرجا از آن سخن گفت و می توان به اظهارات یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اشاره کرد که مهرماه سال گذشته خبر از تعیین نرخ جدید انواع نان داده بود. در آن زمان وی این را هم گفته بود که دولت مجوز افزایش قیمت نان را برای استان ها در اختیار استانداران قرار داده است.

گرانی در انتظار قوت غالب ایرانیان
به هر حال نکته قابل توجه این است که به نظر می رسد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نخستین مقام رسمی است که صحبت هایش حکایت از این دارد که به زودی باید شاهد قیمت جدیدی برای نان باشیم، زیرا که وی گفته است؛ به دلیل اینکه وزارت صمت می ‌خواهد برای تمام کشور تصمیم جدیدی بگیرد، ما نمی‌توانیم در استان قیمت را تغییر دهیم. ضمن اینکه وی پذیرفته است که برخی از نانوایی‌ها این روزها یا اندازه چانه را کم کرده یا قیمت ها را خودسرانه بیشتر کرده اند، رفتاری که بیشتر در نانوایی‌ های بربری و سنگکی دیده می‌شود و دلیل آن هم می تواند تفاوت در خرید آنها از کارخانه‌های مختلف باشد. البته تا به اینجا به نظر می رسد این صحبت ها به نانوایی هایی بازمی گشت که آرد یارانه ای دریافت می کنند و اکنون اما به دلیل بالا رفتن سایر هزینه ها که در سطرهای قبلی به آنها اشاره شد، همچنین آنگونه که پابرجا گفته است؛ افزایش میزان مالیات،نرخ بیمه کارگران و … درخواست دارند تا نان نیز گران شود، اما به طور قطع افزایش نرخ نان در این نانوایی ها، گران شدن آن را در آزادپزان نیز به همراه خواهد داشت. در این میان اگرچه رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران از درخواست برای گران شدن 75 درصدی قیمت نان سخن گفته است، اما به نظر می رسد با توجه به اینکه وی بیان کرده نرخ نان سنگگ باید سه تومان شود، با یک حساب و کتاب سرانگشتی و اینکه پیش تر این رقم برای نانوایی هایی از ارد دولتی بهره می بردند، یک هزار و ۲۰۰ تومان قیمت گذاری شده بود، عدد موردنظر بیش از 100 درصد باید افزایش یابد که به تبع در نانوایی های آزادپز که نان را به نرخ سه هزار تومان به مشتری می رسانند، اگر همین تناسب رعایت شود نان باید حدود 6 هزار تومان به دست مشتری برسد.

جای خالی اقشار ضغیف در این معادلات 
در کنار همه این اظهار نظرها ولی باید گفت، به نظر می رسد در حساب و کتاب مدنظر برای افزایش بهای نان، مشتریان و استطاعت مالی انها چندان راه به جایی ندارد، زیرا که تناسب چندانی میان برقراری ضریب تورم و بهای نان مدنظر نانوایان با ضریب افزایش دستمزد افراد وجود ندارد. حقوق هایی که 20 تا 25 درصد آن هم در میزان پایه حقوق افزایش یافته اما در مقابل باید نانی را خریداری کنند که توقع صنف نانوایان گران شدنش به میزان 75 درصد است، آن هم برای خوراکی که قوت غالب اقشار کم‌ درآمد را در بر می گیرد. با این وجود اما این قشر از جامعه جای چندانی در معادلات مدنظر در این زمینه قرار ندارند. انهایی که شاید افزایش بها، نان را نیز از سفره های خالی شان حذف کند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.