توزیع سالانه حدود ۳۰۰ میلیون مرسوله پستی در کشور + فیلم

توزیع سالانه حدود ۳۰۰ میلیون مرسوله پستی در کشور + فیلم

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران اعلام کرد : سالانه حدود ۳۰۰ میلیون مرسوله از طریق شرکت ملی پست کشور توزیع می شود که این رقم تا ۶۰۰ میلیون قابل افزایش است. مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در حاشیه ی بازدید از زیرساخت‌های پست گیلان در رشتگفت : در حال حاضر سالانه حدود ۳۰۰ میلیون مرسوله در